132207
UKRUPL
Login

LVIV MEDICAL JOURNAL

The founder of the magazine: The Danylo Halytsky National Medical University in Lviv

Edvisory Board


Antoniv V.F. (Moscow, Russia), Bodnar Ya.I. (Ternopil, Ukraine), Borys Yu.B. (Lviv, Ukraine), Gzhegocky M.R. (Lviv, Ukraine), Hootor T.G. (Lviv, Ukraine), Dzubanovsky I.Ya. (Ternopil, Ukraine),  Drannik G.M. (Kyiv, Ukraine), Zaporozhan V.M. (Odessa, Ukraine), Knyshov GV. (Kyiv, Ukraine), Kovalenko V.M. (Kyiv, Ukraine), Ksiazek A. (Lublin, Poland), Makeyev V.F. (Lviv, Ukraine), Martynenko O.V. (Moscow, Russia), Moroz V.M. (Vinnitsa, Ukraine), Pyrig L.A. (Kyiv, Ukraine), Rusyn V.I. (Uzhgorod, Ukraine), Smolyar N.I. (Lviv, Ukraine), Tron'ko M.D. (Kyiv, Ukraine), Wallner G . (Lublin, Poland), Wajda Z. (Gdansk, Poland). 

21.2.2013 19:44:48 - updated 26.4.2016 13:44:49 | read 5325x
 
load