132207
UKENRU
Zaloguj się

LWOWSKIE MEDYCZNE СZASOPISMO

Założyciel magazynu: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny imienia Danyla Halyckiego

Polityka wydawnicza

"Lwowskie Medyczne Czasopismo / Acta Medica Leopoliensia" jest niezależnym, wielodyscyplinarnym forum wymiany informacji naukowej i klinicznej, publikującym prace oryginalne ze wszystkich dziedzin medycyny, w tym biologii molekularnej, biochemii, genetyki, biotechnologii i in.

W czasopiśmie są publikowane prace oryginalne, poglądowe, artykuły z zakresu historii medycyny, listy do Redakcji, a także recenzje książek medycznych - tylko w języku angielskim. Krótkie doniesienia oryginalne o charakterze nowatorskim są publikowane w pierwszej kolejności. Prace doświadczalne muszą zawierać oświadczenie, że protokół badawczy jest zgodny z Konwencją Helsińską i akceptowany przez odpowiednią komisję etyczną z macierzystej instytucji.

21.2.2013 19:56:54 - aktualizowano 17.3.2013 20:19:19 | przeczytano 5448x
 
load