132207
UKENRU
Zaloguj się

LWOWSKIE MEDYCZNE СZASOPISMO

Założyciel magazynu: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny imienia Danyla Halyckiego

Kwalifikacja prac

1. Redakcja przyjmuje prace w języku ukraińskim i angielskim.

2. Wszystkie nadesłane do redakcji prace są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów.

3. Kolegium Redakcyjne kwalifikuje pracę do druku po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

4. Autor otrzymuje artykuł do korekty autorskiej.

5. Autorzy prac składają oświadczenie, że praca nie jest złożona w innej redakcji, nie była publikowana

6. Wydrukowany artykuł staje się własnością Wydawcy, czyli Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego imienia Danyla Halyckiego

21.2.2013 19:57:47 - aktualizowano 17.3.2013 20:20:39 | przeczytano 5004x
 
load