132193
UKENPL
Вход-авторизация

ЛЬВОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Учредитель журнала: Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого

Декларація етики публікації статті


Я,_______________________________________________, як автор (перший автор) статті ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

яка подана в редакцію журналу Львівський медичний часопис декларую, що подаю достовірні результати оригінального дослідження, а також об'єктивне обговорення його значущості. Покладені в основу дослідження дані є викладені в моїй (нашій) статті в достатньому обсязі.

Я розумію, що подана мною стаття є досить докладною і містить необхідні посилання для можливості повторення іншими виконаної роботи. Помилкові або завідомо помилкові твердження є неетичною поведінкою і неприйнятні.

Я зобов’язуюсь при зверненні редакції журналу Львівський медичний часопис надати усі вихідні дані, пов'язані зі статтею, для редакторського рецензування, і в будь-якому випадку повинен та зобов’язуюся зберігати зазначені дані принаймні протягом 2-х років після їх публікації .

Я гарантую, що подаю до друку повністю оригінальну роботи, і якщо я використав результати роботи інших авторів то ці дані є належним чином процитовані або на них коректно оформлені посилання.

Я усвідомлюю, що плагіат у всіх його формах є неетичною публікаційною поведінкою і неприйнятною для мене. Плагіат приймає багато форм, від подання чужої статті, як своєї так і копіювання або перефразування значних частин статті іншого автора, використання чужих результатів досліджень (без вказівки авторства чи посилань)

Я знаю, що не повинен публікувати роботи які описують по суті одне і те ж дослідження в більш ніж одному журналі або первинної публікації. Подання статті одночасно в більш ніж один журнал є неетичною поведінкою і є  неприйнятним.

Я знаю що до співавторів увійшли лише ті особи, які внесли значний внесок в концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію представленого дослідження; що перший автор (або автор, з яким ведеться листування), повинен гарантувати, що імена всіх відповідних співавторів включені до статті і ніхто з тих, хто не є співавтором, не включений до неї; що всі співавтори ознайомилися і схвалили остаточний варіант статті, а також дали свою згоду на його подання для публікації .

Я ознайомлений з тим, що якщо я виявлю суттєву помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, я зобов'язаний негайно повідомити про це редактора або видавця журналу і надати допомогу редактору у вилученні або виправлення статті. Якщо ж редактор або видавець дізнається від третьої особи, що опублікована робота містять суттєву помилку, автор зобов'язаний негайно вилучити або виправити статтю, або представити редактору докази правильності вихідної статті.

Дата ____________________Підпис першого автора статті __________________________

 Я, голова етичної комісії журналу Львівський медичний часопис, проф.О.Д.Луцик своїм підписом засвідчую факт ознайомлення і погодження автора статті___________________, яка подається в редакцію журналу, з усіма положеннями поданої вище Декларацією етики публікацій статті.

Дата____________________ Підпис __________________________ 

Скачать ikona souboru файл декларации 

21.2.2013 20:01:18 - обновлено 4.2.2014 11:12:34 | прочитано 5456x
 
load