132207
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Джус М. Б. Якість життя та віддалені наслідки у молодих дорослих пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом в Україні


AML, 2017, Том 23, № 4, жовтень-грудень, с. 4-11
doi: 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Кафедра внутрішньої медицини №2 (зав. - доц.  Мостбауер Г.В.)


Мета. Вивчити вплив ювенільного ревматоїдного артриту (ЮРА) на якість життя, психічне та фізичне здоров'я молодих людей з ЮРА під час переходу до дорослої системи охорони здоров'я в Україні.
Матеріал та методи. Обстежено 89 молодих осіб віком від 16 - 22 років з анамнезом ЮРА незалежно від наявності активного запалення на момент опитування на базі Олександрівській центральній клінічній лікарні м. Києва, Україна у період з квітня 2015 року по лютий 2017 року. Контролем служило 25 осіб відповідного віку та статі без ревматичних захворювань. Оцінювали вік дебюту захворювання, тривалість захворювання, активність за JADAS, отриману терапію, якість життя за опитувальником Short-Form-36 (SF36), функціональний стан HAQ, віддалені наслідки ЮРА за JADI-A та JADI-E, психоемоційні зміни за PHQ-9 та шкалою депресії Бека.
Результати й обговорення. Виявлено значний вплив ЮРА на фізичні показники якості життя пацієнта. Хворі з ЮРА мали гірше (p<0,001) фізичне здоров'я порівняно з контрольною групою. Найбільше на якість життя у хворих з ЮРА впливав біль. Індекси, відповідальні за фізичне (p<0,001) і рольове (p<0,05) функціонування та тілесні болі (р<0,001), були знижені порівняно з контрольною групою. Проте психолоґічне функціонування у пацієнтів з ЮРА, не відрізнялися від контрольної групи. Аналіз функціональної активності показав сильний неґативний вплив захворювання на фізичне функціонування (р<0,001), інтенсивність болю (р<0,001), загальне самопочуття (р<0,001), життєва активність (р<0,001), соціальне функціонування (p<0,001) та психічне здоров'я (p<0,001), які включені в поняття фізичного (p<0,001) та психічного (p<0,05) здоров'я. При аналізі кореляції функціональної активності з HAQ, виявлено сильний неґативний вплив на фізичне функціонування (r=-0,56, p<0,001), ролеве функціонування (r=-0,33, p<0,001), інтенсивність болю (r=-0,60, p<0,001), загальне самопочуття (r=-0,40, p=0,01), життєву активність (r=-0,46, p<0,001), соціальне функціонування (r=-0,48, p<0,001) та психічне здоров'я (r=-0,42, p<0,001), які включені в поняття фізичного (p<0,001) та психічного (p<0,05) здоров'я. Суглобові віддалені наслідки ЮРА (JADI-A) мають переважно неґативний вплив на фізичне здоров'я пацієнта (r=-0,27, p<0,05) та пов'язаних з ним індексів: фізичне функціонування (r=-0, 24, p<0,05), тілесні болі (r=-0,24, p<0,05), загальне самопочуття (r=-0,24, p<0,05), життєздатність (r=- 0,19, p<0,05), соціальне функціонування (r=-0,27, р<0,05), психічне здоров'я (r=-0,22, р<0,05). Хоча позасуглобові віддалені пошкодження - JADI-E також мають переважно неґативний вплив на фізичне здоров'я пацієнта (r=-0,22, p<0,05) та пов'язані з ними індекси: фізичне функціонування (r=-0,28, p<0,05), інтенсивність болю (r=-0,20, p<0,05), загальне самопочуття (r=-0,23, p<0,05), психічне здоров'я (r=-0,23, р<0,05), а також позитивний зв'язок з результатами опитування за шкалою депресії Бека (r=0,28, p<0,05) та PHQ-9 (r=0,28, p<0,05).
Висновки. Віддалені наслідки суглобових та позасуглобових пошкоджень ЮРА в дорослому віці неґативно впливають на якість життя пацієнта, зокрема виявлено неґативний зв'язок суглобових пошкоджень з фізичним функціонуванням, інтенсивністю болю, загальним станом здоров'я, життєвою активністю, соціальним функціонуванням та психічним здоров'ям. Позасуглобові віддаленні наслідки, також мають переважно неґативний вплив на фізичне благополуччя пацієнта та на індекси, що з ним пов'язані: фізичне функціонування, інтенсивність болю, загальний стан здоров'я, психічне здоров'я, а також позитивний зв'язок з тривожністю (за шкалою НАМ-А), розвитком депресіі (за шкалою депресії Бека) та з оцінкою здоров'я пацієнта (PHQ-9). Важливою є профілактика позасуглобових віддалених пошкоджень, оскільки вони впливають не лише на фізичне, а й на психічне здоров'я молодих дорослих з ЮРА, що може погіршити подальшу адаптацію молодої людини в суспільстві.
Ключові слова: ювенільний ревматоїдний артрит, дорослі, віддалені наслідки, якість життя, JADI-A, JADI-E, психічне здоров'я


Література
1. Kovalenko V.M., Shuba N.M., Yaremenko O.B., Omelchenko L.I., Bortkevych O.P., Marushko T.V., Protsenko H.O., Harmysh O.O., Ter-Vartanian S.Kh. , Svintsitskyi A.S. , Herasymenko S.I. Dyskusiini pytannia obgruntuvannia statusu diahnozu "iuvenilnyi revmatoidnyi artryt" v katehorii dorosloho naselennia u vypadkakh debiutu khvoroby v dytiachomu ta pidlitkovomu vitsi. Ukrainskyi Revmatolohichnyi zhurnal 2016; 63, 5-7. (Коваленко В.М., Шуба Н.М., Яременко О.Б., Омельченко Л.І., Борткевич О.П., Марушко Т.В., Проценко Г.О., Гармиш О.О., Тер-Вартаньян С.Х., Свінціцький А.С. Герасименко С.І. Дискусійні питання обґрунтування статусу діагнозу "ювенільний ревматоїдний артрит" в категорії дорослого населення у випадках дебюту хвороби в дитячому та підлітковому віці. Український Ревматологічний журнал 2016; 63, 5-7).
2. Van Mater HA, Williams Jr JW, Coeytaux RR, et al.: Psychometric characteristics of outcome measures in juvenile idiopathic arthritis: a systematic review. Arthritis Care Res (Hoboken) 2012; 64, 554-62.
3.Viola S, Felici E, Magni-Manzoni S, et al.: Development and validation of a clinical index for assessment of long-term damage in juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum 2005; 52, 2092-2102.
4. Petty R.E., Southwood T.R., Manners P., et al.: International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton 2001. J. Rheumatol., 2004; 31, 390-392..
5. Consolaro A., Ruperto N., Bazso A. et al.: Development and validation of a composite disease activity score for juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum 2009; 61, 658-666. doi:10.1002/art.24516CrossRefMedlineWeb of ScienceGoogle Scholar.
6. Kroenke K., Spitzer R., Williams J.: The PHQ-9 Validity of a Brief Depression Severity Measure. J Gen Intern Med. 2001; 16(9), 606-613. doi: 10.1046/j.15251497.2001.016009606.
7. Smarr K.L., Keefer A. L.: Measures of depression and depressive symptoms: Beck Depression Inventory-II (BDI-II), Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), Geriatric Depression Scale (GDS), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), and Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). Arthr Care & Research 2011; 63 (S11), S454-S466.
8. Beck A.T., Epstein N., Brown G., Steer R.A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1988; 56, 893-897. doi:10.1037/0022-006x.56.6.893.
9. McDowell, I., Newell, C., & McDowell, I.. Measuring health: a guide to rating scales and questionnaires. New York: Oxford University Press 2006; 268.
10. Packham JC, Hall MA. Long-term follow-up of 246 adults with juvenile idiopathic arthritis: functional outcome. Rheumatology (Oxford). 2002; 41(12), 1428-1435.
11. Foster HE, Marshall N, Myers A, Dunkley P, Griffiths ID. Outcome in adults with juvenile idiopathic arthritis: a quality of life study. Arthritis Rheum. 2003; 48(3), 767-775. DOI: https://doi.org/10.1002/art.10863 PMID: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12632431.
12. Ruperto N, Levinson JE, Ravelli A, Shear ES, Link Tague B, Murray K, Martini A, Giannini EH. Long-term health outcomes and quality of life in American and Italian inception cohorts of patients with juvenile rheumatoid arthritis; I; Outcome status. J Rheumatol. 1997; 24(5), 945-951. PMID: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9150087.
13. Wipff J, Sparsa L, Lohse A, Quartier P, Kahan A, Deslandre CJ. Impact of juvenile idiopathic arthritis on quality of life during transition period at the era of biotherapies. Joint Bone Spine 2015; https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2015.03.005 PMID: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26231098.
14. Dzhus M. Vplyv yuvenilnoho idiopatychnoho artrytu na yakist zhyttia u molodykh liudei v perekhidnyi period do dorosloi revmatolohichnoi sluzhby. Psykhosomatychna medytsyna ta zahalna praktyka 2017; 2 (4) https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/issue/archive. (Джус М. Вплив ювенільного ідіопатичного артриту на якість життя у молодих людей в перехідний період до дорослої ревматологічної служби. Психосоматична медицина та загальна практика 2017; 2 (4).
15. Dzhus MB. Psycho-emotional condition of young adults with juvenile idiopathic arthritis. Acta Medica Leopoliensia. 2017; 23 (1-2), 44-51. (Джус М. Б. Психо-емоційний стан у молодих дорослих з ювенільним ідіопатичним артритом. Acta Medica Leopoliensia. 2017; 23 (1-2), 44-51).
16. Erdogdu D, Kasapcopur O, Cimen G, Arisoy N, Kayaalp L. Depression, anxiety and pain in juvenile idiopathic arthritis. Pediatric Rheumatology 2008, 6 (S1), 175 https://doi.org/10.1186/1546-0096-6-S1-P175.
17. Packham J. C., Hall M. A. Long term follow up of 246 adults with juvenile idiopathic arthritis: social function, relationships and sexual activity. Rheumatology 2002; 41 (12), 1440-1443 https://doi.org/10.1093/rheumatology/41.12.1440.
24.4.2018 13:46:47 - оновлено 27.4.2018 13:06:38 | прочитано 36x | Olga
 
load