132207
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Куцик Д. Ю., Скляров Є. Я. Рівень гідроґену сульфіду у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу залежно від наявності діабетичної нефропатії


AML, 2017, Том 23, № 4, жовтень-грудень, с. 12-14
doi :

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Кафедра терапії №1 та медичної діаґностики ФПДО (зав. - проф. Є.Я. Скляров)

Мета. Дослідити рівень гідроґен сульфіду пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу залежно від наявності діабетичної нефропатії.
Матеріал і методи. Обстежено 70 пацієнтів (40 чоловіків і 30 жінок) із цукровим діабетом 2 типу. Окрім стандартних лабораторних методів обстеження, додатково був проведений забір крові з вени для визначення рівня гідроґен сульфіду (дослід виконувала ст. лаб. Прус І.В., кафедра біолоґічної хімії ЛНМУ ім. Данила Галицького), а також забір добової сечі для визначення рівня альбумінурії. Усі хворі були поділені на 2 групи: 1- без діабетичної нефропатії, 2- з діабетичною нефропатією. Хворі отримували антидіабетичне лікування у вигляді метформіну. Для статичної обробки результатів розраховували показник кореляції Пірсона та t-критерій Стьюдента.
Результати й обговорення. У дослідженні виявлено, що рівень гідроґен сульфіду  є значно зниженим у пацієнтів з діабетичною нефропатією та неґативно корелює з індикаторами діабетичної нефропатії - мікроальбуміном та швидкістю клубочкової фільтрації.
Висновки. Рівень гідроґен сульфіду є зниженим у хворих з діабетичною нефропатією та може бути раннім індикатором її виявлення.
Ключові слова: гідроґен сульфід, діабетична нефропатія, мікроальбумінурія


Література
1. Aminzadeh M. A. Downregulation of the renal and hepatic hydrogen sulfide (H2S)-producing enzymes and capacity in chronic kidney disease / M.A. Aminzadeh, N.D.Vaziri // Nephrol. Dial. Transplant. - 2012. - Vol. 27.-P. 498-504.
2. Arora M.K. Molecular mechanisms in the pathogenesis of diabetic nephropathy: an update / M.K.Arona, U.K.Singh // Vasc Pharmacol.- 2013. - Vol. 58 - Р. 259-271.
3. Beltowski J. Hydrogen Sulfide and Endothelium-Dependent Vasorelaxation / J.Beltowski, A Jamroz-Wisniewska // Molecules. - 2014. - Vol.19. - P.83-89.
4. Bennett K. An overview of diabetic nephropathy: Epidemiology, pathophysiology and treatment / K. Benett, B.S.Aditya // Journal of Diabetes Nursing. - 2015. - Vol. 18. - P. 61-67.
5. Cao X. The Role of Hydrogen Sulfide in Renal System. / X.Cao., S.Bian. // Front Pharmacol. 2016. - Vol. 18. - P. 385-387.
6. Combined effect of hydrogen sulphide donor and losartan in experimental diabetic nephropathy in rats / M. Kaur, S. Sachdeva, O. Bedi, et.al. // Journal of Diabetes & Metabolic Disorders. - 2015. -Vol. 14. - P. 1-9.
7. Distribution of hydrogen sulfide (H2S)-producing enzymes and the roles of the H2S donor sodium hydrosulfide in diabetic nephropathy / J. Yamamoto J, W.Sato , T. Kosugi et. al. // Clin Exp Nephrol. - 2013. Vol. 17. - P. 32-35.
8. Exogenous hydrogen sulfide (H2S) reduces blood pressure and prevents the progression of diabetic nephropathy in spontaneously hypertensive rats / Ahmad F., Sattar M., Rathore H. et.al. // Ren Fail. - 2012. Vol. 34. - P. 203-10.
9. Feliers D. Hydrogen sulfide in renal physiology and disease / D.Feliers, H. Lee, B. Kasinath. // Antioxid. Redox Signal. - 2016. - Vol. 25. - P. 720-731.
10. Gasotransmitters in Vascular Complications of Diabetes / J.Born, H. Hammes, W.Hreffrath et.al. // Diabetes. - 2016. - Vol. 65. P. 331-45.
11. High urinary sulfate concentration is associated with reduced risk of renal disease progression in type 2 diabetes / J.Born, A.Frenay, S.Bakker et.al. // Nitric Oxide. - 2016. Vol.1. - P.18-24.
12. Hydrogen sulfide in renal physiology, disease and transplantation-the smell of renal protection / A. Koning, A. Frenay, H.Leuvenink et.al. // Nitric Oxide. -2015.- Vol. 46. - P.7-49.
13. Szabo C. Roles of hydrogen sulfide in the pathogenesis of diabetes mellitus and its complications / C. Szabo // Antioxid Redox Signal. - 2012. - Vol. 1. - P. 68-80.
14. Yuzawa Y. Role of hydrogen sulfide in chronic kidney disease and diabetic nephropathy / Y. Yuzawa // Nihon Yakurigaku Zasshi. - 2012. - Vol. 39. - P.17-21.

26.4.2018 14:53:38 - оновлено 27.4.2018 13:11:32 | прочитано 21x | Olga
 
load