132207
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Лизак О.Л. Зміни у патернах стосунків пацієнтів після короткофокусної психодинамічної стаціонарної психотерапії


AML, 2017, Том 23, № 4, жовтень-грудень, с. 29-39
doi: 

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Кафедра психіатрії та психотерапії (зав. - проф. О.О. Фільц)

Мета. Дослідити можливі зміни у патернах стосунків непсихотичних психіатричних пацієнтів, що відбуваються у процесі короткофокусної психодинамічної стаціонарної психотерапії, а також їхні кореляції з клінічним та суб'єктивним покращенням стану пацієнтів; випробувати валідність української версії методу центральної теми конфліктних стосунків (ЦТКС).
Матеріал і методи. У дослідженні взяли участь пацієнти стаціонару №2 Львівського обласного клінічного психоневролоґічного диспансеру  - клінічної бази кафедри психіатрії та психотерапії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. В усіх пацієнтів було діаґностовано непсихотичні психічні розлади за МКХ-10, і всім було призначено по 10 сеансів індивідуальної короткофокусної психодинамічної психотерапії. Дослідження проводилося за натуралістичним дизайном. Основний метод дослідження - метод центральної теми конфліктних стосунків (ЦТКС). Перед початком психотерапії, усі пацієнти взяли участь у напівструктурованому інтерв'ю, у якому розповіли про десять конкретних випадків (епізодів) стосунків з однією важливою для них особою на власний вибір. Кожен епізод стосунків повинен був містити три компоненти: бажання пацієнта стосовно іншої людини; реакції іншої особи на ці бажання; власні реакції пацієнта у відповідь. Найважливіші поєднання цих компонентів складали центральні теми конфліктних стосунків пацієнтів. Компоненти було виділено з розповідей з епізодами стосунків та перекладено у стандартні катеґорії ЦТКС системи катеґорій ЦТКС-ЛУ (лейпцизько-ульмської). Перед початком лікування, пацієнти також заповнювали психопатолоґічний опитувальник SCL-90 з метою оцінки наявної у них психопатолоґічної симптоматики. Пацієнти, які завершили курс психотерапії, повторно проходили інтерв'ю, присвячене їхнім стосунках із тією ж важливою для них особою, заповнювали Опитувальник змін у переживаннях та поведінці VEV-test, а також повторно заповнювали опитувальник SCL-90. Статистична обробка результатів проводилася з використанням проґрам SPSS, версія 23.0, та Microsoft Excel.
Результати й обговорення. Із загальної кількості обстежених пацієнтів (N=51), 30 завершили курс психотерапії з 10 сеансів, а 21 - з різних причин перервали лікування. Перед початком лікування, частка гармонійних реакцій інших осіб в епізодах стосунків становила 27.52%, а частка дисгармонійних - 72.48%; частка гармонійних власних реакцій пацієнтів становила 23.49%, а дисгармонійних - 76.51%. Після завершення лікування, частка гармонійних реакцій інших осіб зросла до 40.26%, а частка дисгармонійних - відповідно зменшилася до 59.74% (pЈ0.001); частка гармонійних власних реакцій пацієнтів зросла до 43.38%, а частка дисгармонійних -зменшилася до 56.62% (pЈ0.001). Покращення патернів стосунків пацієнтів після психотерапії достовірно корелювало з об'єктивним покращенням психопатолоґічному статусі за результатами SCL-90 та суб'єктивною оцінкою пацієнтами ефективності психотерапії за результатами VEV-test  (pЈ0.05, pЈ0.01, pЈ0.001).
Висновок. Українська версія методу ЦТКС може достовірно застосовуватися у психотерапевтичних дослідженнях. Пацієнти, які проходили короткофокусну стаціонарну психодинамічну психотерапію, сприймали свої стосунки як більш позитивні та гармонійні; ці зміни корелювали з покращенням у психічному стані пацієнтів за результатами опитувальника SCL-90 та з позитивною оцінкою пацієнтами ефективності психотерапії за результатами опитувальника VEV-test.
Ключові слова: ефективність психотерапії, стаціонарна психотерапія, центральна тема конфліктних стосунків


Література
1. Luborsky L.: Measuring a pervasive psychic structure in psychotherapy: the Core Conflictual Relationship Theme. In: Communicative structures and psychic structures. Eds.: Freedman N. & Grad S., New York, Plenum, 1977, 367-395.
2. Luborsky, L.: The relationship anecdotes paradigm (RAP) interview as a versatile source of narratives. In: Understanding transference: The core conflictual relationship theme method. Eds.: Luborsky L. & Crits-Christoph P., Washington, D.C.: American Psychological Association, 1998, 327-343.
3. Luborsky L., Crits-Christoph P.: Understanding Transference: the Core Conflictual Relationship Theme Method. Washington, D.C.: American Psychological Association, 1998, 2nd ed. [rev. and expanded], 4, 26, 307-325. 
4. Albani C., Pokorny D., Blaser G. et al.: Reformulation of the Core Conflictual Relationship Theme (CCRT) Categories: the CCRT-LU Category System. Psychotherapy Research 2002, 12 (3), 319-338. 
5. CCRT (Core Conflictual Relationship Theme) Workshop. Satellite event of the SPR Annual Meeting. Weimar, June 22-25, 2003.
6. Derogatis, L.R., Cleary, P.A.: Confirmation of the dimensional structure of the SCL-90: A study in construct validation. Journal of Clinical Psychology 1977, 33 (4), 981-989. 
7. Dinning, W.D., Evans, R.G.: Discriminant and convergent validity of the SCL-90 in psychiatric inpatients. Journal of Personality Assessment 1977, 41(3), 304-310. 
8. Evenson R.C., Holland R.A., Mehta S., Yasmin F.: Factor analysis of the Symptom Checklist-90. Psychological Reports 1980, 46, 695-699. 
9. Bech P., Allerup P., Maier W., Albus M., Lavori P., Ayuso, J.L.: The Hamilton scales and the Hopkins Symptom Checklist (SCL-90). A cross-national validity study in patients with panic disorders. The British Journal of Psychiatry 1992,  160, 206-211. 
10. Zielke M., Kopf-Mehnert C.: Ver?nderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens: VEV. Weinheim: Beltz Test, 1978.
11. Batista J., Silva J., Freitas S., Alves D., Machado A., Sousa I., Fern?ndez-Navarro P., Magalh?es, C., Gon?alves M.M.: Relational schemas as mediators of innovative moments in symptom improvement in major depression, Psychotherapy Research 2017, 5, 1-12. 
12. Wilczek A., Weinryb R.M., Barber J.P. et al.: Change in the core conflictual relationship theme after long-term dynamic psychotherapy. Psychotherapy Research 2004, 14 (1), 107-125. 
13. Lee C.Y., Liu S.N., Chang C.F., Wen J.K.: Change of core conflicts of schizophrenic patients who received brief psychodynamic psychotherapy: a pilot study in Taiwan. Chang Gung Med J. 2000, 23 (8), 458-466.
14. Grenyer, B.F., Luborsky, L.: Dynamic change in psychotherapy: Mastery of interpersonal conflicts. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1996, 64(2), 411-416.

27.4.2018 13:33:39 - оновлено 27.4.2018 14:53:43 | прочитано 18x | Olga
 
load