132207
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

!!! Tytulka zurnalu

Львівський медичний часопис / Acta Mediac Leopoliensia  

ISSN 2415-3303 (Online)                                        ISSN 1029-4244 (Print)

Реєстраційне свідоцтво журналу: серія КВ № 15067-3639ПР від 15.04.2009 р.
Засновник та видавець – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ректор – академік НАМН України, професор Б.С. Зіменковський)  
"Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia"  заснований Львівським державним медичним інститутом у 1994 році.
Журнал внесено до "Переліку наукових фахових видань України" згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 р. №793. Додаток 8.

У журналі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького «Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia» основними принципами, програмними цілями та тематичною спрямованістю є: висвітлення фахових статей з медичних спеціальностей, інформування спеціалістів про найновіші досягнення у галузях клінічної та теоретичної медицини, висвітлення найважливіших подій та здобутків професорів та викладачів Університету в науковій діяльності, ознайомлення із рецензіями та новими виданнями медичної літератури.

Головний редактор – доктор медичний наук, професор Олексій Васильович Лукавецький
Технічний редактор – Ольга Зіновіївна Ткачук

Журнал "Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia", з метою полегшення доступу іноземних науковців до результатів наукових напрацювань вітчизняних вчених та з можливістю їх цитування внесено до таких міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз даних:
1. AcademicKeys,
2. AdvancedScienceIndex (ASI),
3. BielefeldAcademicSearchEngine (BASE),
4. BibliotecaVirtualemSaude (BVS),
5. Citefactor,
6. EuropeanReferenceIndexfortheHumanitiesandtheSocialSciences (ERIHPLUS),
7. GoogleScholar,
8. IndexCopernicus,
9. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
10. JournalTablesofContents (JournalTOCs),
11. OpenAcademicJournalsIndex (OAJI),
12. ResearchBible,
13. ScientificIndexingService (SIS),
14. Ulrich'sPeriodicalsDirectory,
15. WorldCatOnlineComputerLibraryCenter (OCLC).  

Адреса для листування:
79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69,
Місцезнаходження редакції: 
м. Львів, вул. Мечнікова, 10, к. 7. Тел.: (032) 275-49-36.
Сайт журналу: www.aml.lviv.ua. 
 
load