131238
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2012-4


Ориґінальні праці

М.М. Чуйко
Вплив терапевтичних втручань у недоношених новонароджених на проґнозування перебігу перинатальних захворювань
реферат ikona souboruстаття
А.В. Муравський
Особливості нейровізуалізаційних змін у боксерів з повторними черепно-мозковими травмами
реферат ikona souboruстаття
 Б.В. Задорожна
Особливості психоемоційних змін при психоорґанічному синдромі віддаленого періоду черепно-мозкової травми
реферат ikona souboruстаття
Я.Е. Варес, А.В. Філіпський, Т.А. Філіпська
Порівняння ступеня травматизації нервово-м'язового апарату щелепно-лицевої ділянки методом електронейроміоґрафії за умов виконання остеосинтезу кута нижньої щелепи різними операційними доступами
реферат  ikona souboruстаття
О.С. Паєнок
Особливості тиреоїдної та репродуктивної систем у жінок із патолоґією щитоподібної залози за умов йодної недостатності
реферат ikona souboruстаття
Г.В. Світлик
Активність системного запалення при гострому інфаркті міокарда: роль ксенобіотиків
реферат ikona souboruстаття
В.М. Волошинович
Визначення віку дівчаток за рентґенанатомічною характеристикою кісток стопи
реферат ikona souboruстаття

Погляди, концепції та дискусії

 
В.І. Федоренко, Б.А. Пластунов
Стан і перспективи розвитку профілактичної медицини (за матеріалами доповідей на XV з'їзді гіґієністів України)
реферат ikona souboruстаття
Л.І. Білозір
Досвід викладання фтизіатрії студентам в умовах реалізації основних положень Болонської угоди
реферат ikona souboruстаття
І.С. Гриновець, Т.Г. Калинюк, А.Ю. Бучковська, В.С. Гриновець
Вплив інгібіторів вільнорадикальних процесів на лікування хвороб слизової оболонки порожнини рота та пародонта
реферат ikona souboruстаття
О.Й. Кордіяк, М.В. Ридчук
Причини та рівень накопичення осмію у тканинах ясен щурів на метаболічній моделі пародонтиту: морфолоґічна
та спектрофотометрична оцінка
реферат ikona souboruстаття

Ювілей

В.І. Федоренко, Б.А. Пластунов
До 100-річчя від дня народження заслуженого діяча науки України, професора Ганни Іванівни Столмакової
реферат ikona souboruстаття
28.3.2013 17:37:07 - оновлено 31.3.2013 14:43:29 | прочитано 2154x
 
load