131238
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2012-2


Ориґінальні праці 

О.Я. Михалойко - Діаґностичне значення гомоцистеїну та васкулоендотелійного фактора росту судин у хворих на гострий ішемічний інсульт у вертебро-базилярному басейні (с. 7-11)
реферат ikona souboruстаття
О.Я. Мокрик, В.М. Горицький - Багатокомпонентна аналґезія у хворих при хірурґічних втручаннях у щелепно-лицевій ділянці (с. 12-16)
реферат ikona souboruстаття
О.В. Шідловський, Д.В. Осадчук, М.С. Гнатюк, Г.І. Фальфушинська, І.М. Павловський - Патоморфолоґічні зміни в паренхімі щитоподібної залози і вибір обсягу операції при однобічному вузловому колоїдному йододефіцитному зобі (с. 17-23)
реферат ikona souboruстаття
Р.З. Огоновський, М.С. Регеда, Ю.Б. Пастернак, В.Г. Корнієнко - Візуальна оцінка впливу композиційної суміші похідних g-кротонолактону та Zn-карнозину на перебіг загоєння експериментальних ран (с. 24-28)
реферат ikona souboruстаття
О.С. Паєнок, Ю.В. Бісярін, М.О. Костів - Патоморфолоґічне дослідження плацент у породіль із дифузним токсичним зобом (с. 29-39)
реферат ikona souboruстаття
О.В. Юзвишина - Особливості структурно-функціонального стану аортального клапану у хворих на гіпертонічну хворобу і кальциноз клапанів серця (с. 40-44)
реферат ikona souboruстаття
Н.В. Скрипник - Оцінка загальної серцево-судинної смертності у хворих на цукровий діабет 2 типу з метаболічним синдромом у реґіонах українських Карпат (с.45-53)
реферат ikona souboruстаття
І.Н. Пахтер, О.Н. Надашкевич - Оцінка ефективності препарату хофітол при лікуванні хронічного не калькульозного холециститу (с. 54-57)
реферат ikona souboruстаття
А.Ц. Боржієвський, Ц.К. Боржієвський, Р.З. Шеремета, В.В. Дмитрієнко, М.М. Чапля - Наш досвід орґанозберігаючих операцій при лікуванні нирково-клітинного раку з використанням терапії інтерфероном альфа 2а або альфа 2b (с. 58-64)
реферат ikona souboruстаття
С.М. Пасічник, М.В. Босак, О.М. Артищук, Ю.Б. Борис - Застосування локальної хіміотерапії  у лікуванні поверхневих форм раку сечового міхура (с. 65-68)
реферат ikona souboruстаття
Д. Ванічек, М. Шьнєтура, В. Пігловський, І. Млинарчик-Лішка, Т. Каміньський, І. Рубель-Шьнєтура, М. Рудзький, Д. Ланге, Є. Арендт - Значення білка PTEN в процесі пухлинної трансформації залозистих поліпів товстого кишківника (с. 69-75)
реферат ikona souboruстаття
І.М. Цюмрак, В.В. Поворознюк, Т.І. Негрич - Місце деструктивних процесів кісткової тканини в патоґенезі розсіяного склерозу (с. 76-82)
реферат ikona souboruстаття
Погляди, концепції та дискусії
Б.А. Пластунов - Про якість тестових завдань із гіґієни до ліцензійного іспиту "крок-2. Загальна лікарська підготовка" (с. 83-90)
реферат ikona souboruстаття
Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів, С.Т. Зуб, А.В. Магльований, О.Б. Кунинець, В.П. Хомишин - Оцінка функціональних резервів серцево-судинної системи студентів-першокурсників залежно від вмісту йоду та свинцю в орґанізмі (с. 91-95)
реферат ikona souboruстаття
Огляди літератури
X.Р. Погранична - Малоінвазійні методи хірурґічного лікування переломів суглобового відростка нижньої щелепи (с. 96-101)
реферат ikona souboruстаття
І.В. Дибас, О.Б Надрага - Особливості перебігу кашлюка в дітей раннього віку (с. 102-109)
реферат ikona souboruстаття
В.В. Рудень, І.М. Ковальська, І.В. Гупало, Н.І. Заремба - Святе письмо про продукти харчування - як основу у формуванні духовного та фізичного здоров'я людини (с. 110-115)
реферат ikona souboruстаття
Ювілей
До 60-річного ювілею Гжегоцького Мечислава Романовича (с. 116-117)
реферат ikona souboruстаття
28.3.2013 17:39:18 - оновлено 31.3.2013 15:48:46 | прочитано 2002x
 
load