130913
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2012-1


ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA
ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС
Том XVIIІ, № 1

2012 рік


ikona souboruТитульна сторінка (с. 1)

ikona souboruРедакційна колеґія та Рада (с. 2)

ikona souboruДо відома наших авторів (с. 3-4)

ikona souboruЗміст (с. 5-6)

Ориґінальні праці

Б.В. Задорожна - Вміст середніх молекул у сироватці крові хворих із травматичною хворобою головного мозку (с. 7-9)

 реферат ikona souboruстаття

В.М. Шевага, А.М. Нетлюх, М.С. Білобрин, В.М. Сало, М.Р. Бубняк, Д.В Щибовик - Ендотелійна дисфункція, анґіометричні параметри та їх проґностичне значення при лікуванні хворих з гемораґічним інсультом (с. 10-14)

 реферат ikona souboruстаття

М.П. Павловський, Я.Р. Дутка, В.І. Коломійцев - Хірурґічне лікування пацієнтів з холедохолітіазом при складній анатомії парапапілярної ділянки і дистального відділу холедоха (с. 15-18)

 реферат ikona souboruстаття

У.М. Дутчак, Н.А. Володько, Т.Г. Фецич, Р.Р. Ярема, М.Т. Фецич - Можливості застосування циторедуктивної операції та інтраопераційної гіпертермічної внутрішньочеревної хіміоперфузії у лікуванні хворих на рецидив раку яєчника (с. 19-24)

 реферат ikona souboruстаття

Р.О. Білоруський - Лікування хворих із конкрементами сечоводів із використанням ендоскопічних методів (с. 25-30)

 реферат ikona souboruстаття

О.А. Білинська, О.Н. Надашкевич, Б.М. Паращук - Дослідження згортання крові у хворих на екзему (с. 31-33)

 реферат ikona souboruстаття

О.С. Фітькало - Проґностичні можливості формування терапевтичних ремісій  у хворих, залежних від опіоїдів (с.34-37)

 реферат ikona souboruстаття

Погляди, концепції та дискусії

В.Ф. Макєєв, У.Д. Телішевська, Р.В. Кулінченко, О.Д. Телішевська - Критерії диференційної діаґностики скронево-нижньощелепних розладів. Алґоритми додаткового дослідження скронево-нижньощелепних суглобів методами променевої діаґностики (с. 38-42)

 реферат ikona souboruстаття

О.А. Гладка, І.С. Сіренко, І.Д. Геник - Особливості епідемічного процесу дифтерії серед підлітків у післяепідемічний період (с. 43-47)

 реферат ikona souboruстаття

Ю.К. Резуненко - Вплив поліолів на основі гліцеролу, етилен- і пропіленґліколю на імуноґлобуліновий та цитокіновий профіль плазми крові щурів (с. 48-51)

 реферат ikona souboruстаття

В.А. Ковальова, Я.О. Руденко, А.Г. Вишневська, Л.І. Остапченко - Ліпідний склад ядерної фракції клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментального ульцероґенезу (с. 52-58)

 реферат ikona souboruстаття

Т.І. Шкандіна, О.Р. Джура, М.О. Оверчук, І.Б. Магорівська, Г.Л. Столяр, В.О. Антонюк, Р.С. Стойка, О.Д. Луцик, Р.О. Білий - Дослідження ґлікоепітопів клітин трахеї із використанням 8 сіалоспецифічних лектинів (с. 59-65)

 реферат ikona souboruстаття

В.І. Ковалишин - Ґенезис квіток, плодів і насіння еукаріотичних клітин на ультраструктурному рівні за тромбіно- та плазмінозалежних коаґуляційно-пептизаційних дистрофій (с. 66-73)

 реферат ikona souboruстаття

Огляди літератури

І.А. Макаренко, В.І. Макаренко - Чинники ризику і патоґенез розвитку первинної відкритокутової глаукоми (с. 74-78)

 реферат ikona souboruстаття

Н.В. Скрипник, В.А. Гриб, Т.С. Вацеба - Діабетична шлунково-кишкова автономна нейропатія: патоґенетична терапія метаболічних порушень (с. 79-86)

 реферат ikona souboruстаття

Клінічні спостереження

А.В. Федоренко, О.В. Загородній, В.П. Федоренко - Особливості діаґностики та лікування некротично-запальних уражень стопи у хворого на цукровий діабет (с. 87-91)

 реферат ikona souboruстаття

Рецензія

Ю.Г. Кияк - Рецензія на книгу "Клінічна лабораторна діаґностика"  за ред. Б.Д. Луцика, Видавництва К.: "Медицина", 2011. - 288 с. (с. 92)

 реферат ikona souboruстаття

Ювілей

О. Прийма, Й. Голик, А.Федущак - Хірурґ, вчений, людина до 95-річниці з дня народження та 15-ої роковини від дня смерті професора Івашкевича Григорія Артемовича (с. 93-95)

 реферат ikona souboruстаття

29.3.2013 15:37:19 - оновлено 31.3.2013 14:51:18 | прочитано 2041x
 
load