131238
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2011-3


ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС 
Том XVII, № 3
2011 рік

Ориґінальні праці
О.Я. Томашевська, Є.І. Дзісь, І.Є. Дзісь: Чинники, асоційовані з деґенеративним кальцинозом клапанів серця у пацієнтів із ожирінням (с.7-10)
реферат ikona souboruстаття
О.М. Радченко, М.О. Кондратюк, Ю.П. Якубенко: Вплив ендоґенної інтоксикації на формування загальних неспецифічних адаптаційних реакцій у хворих із хронічною серцевою недостатністю (с.11-15)
реферат ikona souboruстаття
Ю.Г. Кияк, Х.М. Оброцька, Ю.І. Онищук, О.Ю. Барнетт, В.І. Ковалишин: Надмірне вживання алкоголю як фактор ризику розвитку алкогольної кардіоміопатії (с.16-21)
реферат ikona souboruстаття
О.Г. Буряк, Ю.Б. Ященко: Стан системи антиоксидантного захисту при паренхіматозній дихальній недостатності на тлі оксидативного стресу у новонароджених при критичних станах (с.22-25)
реферат ikona souboruстаття
Р.С. Івасівка, І.І. Мироненко, В.Е. Скробала: Вплив кверцетину на цитокінопосередковану імунореґуляцію у хворих на бронхіальну астму (с.26-31)
реферат ikona souboruстаття
Ю.Л. Куніцький: До питання про діаґностичний алґоритм при поєднаних захворюваннях орґанів гепатопанкреатодуоденальної системи (с.32-34)
реферат ikona souboruстаття
О.Д. Шаталов: Сучасні способи лікування абсцесів і гнійних кіст печінки (с.35-38)
реферат ikona souboruстаття
В.М. Копчак, І.В. Хомяк, О.В. Дувалко, Д.О. Чевердюк, К.В. Копчак, А.І. Зелінський: Сучасна концепція хірурґічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту (с.39-42)
реферат ikona souboruстаття
В.О. Єпіфанцев: Гострий біліарний сепсис жовчнокам'яного ґенезу (с.43-45)
реферат ikona souboruстаття
Ю.В. Бісярін, О.Є. Склярова: Ультраструктура слизової оболонки антрального відділу шлунка у хворих з пептичною виразкою після завершення протирецидивного лікування із застосуванням омепразолу та ребаміпіду (с.46-50)
реферат ikona souboruстаття
В.С. Заремба, А.М. Новосад, А.В. Миськів, Н.Р. Федчишин, В.В. Філюсь: Лікування неускладнених гриж передньої черевної стінки (с.51-53)
реферат ikona souboruстаття
Б.І. Пеєв, Є.П. Яковцов, З.С. Мехтіханов, І.В. Донцов, Р.М. Міхайлусов, Г.В. Хачапурідзе: Безнатягова безшовна герніопластика протезом за Трабукко у лікуванні серединних гриж живота (с.54-57)
реферат ikona souboruстаття
О.І. Міміношвілі, К.В. Коцубанов, А.О. Міміношвілі, Е.П. Корчагін: Морфо-функціональні особливості відключеної товстої кишки у віддалені терміни (с.58-59)
реферат ikona souboruстаття
Ф.І. Гюльмамедов, Г.Є. Полунін, Є.Г. Макієнко: Стан товстої кишки у хворих з одностовбуровою колостомою за даними рентґенолоґічного дослідження (с.60-62)
реферат ikona souboruстаття
О.І. Міміношвілі, С.В. Ярощак, А.О. Міміношвілі, К.В. Коцубанов: Оцінка результатів низької передньої резекції прямої кишки (с.63-65)
реферат ikona souboruстаття
Л.Б. Чорна, Г.В. Макух, Е.Й. Пацкун, В.І. Шуварська, Г.Р. Акопян: Поліморфізм ґенів фолатного обміну: фактор ризику народження дітей з вадами невральної трубки та синдромом Дауна (с.66-70)
реферат ikona souboruстаття
О.О. Абрагамович, Р.Я. Дутка, З.Р. Леонт'єва, Г.М. Гриценко: Клінічні та патоґенетичні особливості вторинного синдрому Рейно і їх медикаментна корекція (с.71-76)
реферат ikona souboruстаття
Н.О. Гнатейко, А.Я. Яцкевич, І.Я. Шелемех: Визначення ґенетичних маркерів остеоґенезу у пацієнтів із вальгусною деформацією першого пальця стопи (с.77-79)
реферат ikona souboruстаття
Погляди, концепції та дискусії
Р.Д. Макар, О.О. Сергієнко, А.Я. Величко, О.В. Лукавецький: Сучасні уявлення про післяопераційний гіпотиреоз та можливості його фармакотерапії (с.80-83)
реферат ikona souboruстаття
Я.Е. Варес, А.В. Філіпський: Остеосинтез у ділянці кута нижньої щелепи за m. Champy:новий погляд на відому методику (с.84-88)
реферат ikona souboruстаття
В.В. Вороненко, Ю.М. Скалецький, В.Ф.Торбін: Проблеми міжнародного співробітництва у сфері протидії ядерному розповсюдження та ядерному тероризму (с.89-96)
реферат ikona souboruстаття
Д.Д. Дячук, Ю.С. Мазепа, М.М. Труфанова: Кадрова політика - як чинник підвищення якості медичної допомоги населенню (с.97-101)
реферат ikona souboruстаття
Н.В. Янко: Комплексне використання природнокліматичних чинників Шацького національного природного парку для оздоровлення дітей (с.102-106)
реферат ikona souboruстаття
Огляди літератури
О.М. Тичківська, Ю.С. Коржинський, О.В. Куксенко, Л.О. Мов`як: Неонатальні судоми (с.107-113)
реферат ikona souboruстаття
О.О. Абрагамович, М.Л. Коцовська, М.О. Абрагамович, У.О. Абрагамович: Стан системи кровообігу у хворих на дифузні ураження печінки: огляд сучасної літератури та опис власного клінічного випадку (с.114-125)
реферат ikona souboruстаття
Клінічні спостереження
Т.І. Кобза, О.В. Загородній, В.П. Федоренко, С. Гжегоцька, Т.І. Гутий: Ефективність автовенозного шунтування у лікуванні ішемічно-ґанґренозної форми стопи у хворого на цукровий діабет (с.126-130)
реферат ikona souboruстаття
 
29.3.2013 16:57:43 - оновлено 11.7.2017 18:09:35 | прочитано 1975x
 
load