131238
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2011-2


Ориґінальні праці

В.І. Русин, В.В. Корсак, Є.С. Буцко, Ю.А. Левчак, А.В. Левицький, М.І. Борсенко

Анґіоґрафічна семіотика синдромів обкрадання головного мозку

реферат ikona souboruстаття

О.І. Міміношвілі, Г.Д. Попандопуло, А.Г. Попандопуло, Д.Є. Штода, Є.П. Корчагін, Д.А. Попандопуло, І.Ю. Ваганова

Досвід діаґностики та хірурґічного лікування автоімунного тиреоїдиту Хашімото

реферат ikona souboruстаття

О.Ю. Барнетт

Артерійна гіпертензія та гіпертрофія лівого шлуночка: необхідність контролю за індексом маси міокарда лівого шлуночка

реферат ikona souboruстаття

О.Я. Томашевська, Є.І. Дзісь

Ознаки метаболічного синдрому, пов'язані з розвитком структурно-функціональних змін лівих камер серця

реферат ikona souboruстаття

Л.А. Іванова

Показники гіперсприйнятливості бронхів при еозинофільному фенотипі бронхіальної астми у дітей

реферат ikona souboruстаття

В.В. Михайлович, О.Т. Гірняк

Ультразвукова діаґностика гострого апендициту

реферат ikona souboruстаття

В.М. Буценко, Ю.Л. Куніцький, А.О. Христуленко,Г.О. Грінцова

Діаґностика та хірурґічна тактика лікування гострого апендициту у хворих похилого та старечого віку

реферат ikona souboruстаття

Б.М. Даценко, Т.І. Тамм, О.Б. Даценко, О.В. Кирилов

Профілактика гнійно-септичних ускладнень при операціях на прямій кишці

реферат ikona souboruстаття

М.М. Велігоцький, В.В. Комарчук, А.В. Горбулич

Реконструктивні орґанозберігаючі операції при рецидивних післяопераційних виразках дванадцятипалої кишки

реферат ikona souboruстаття

У.О. Абрагамович, О.О. Абрагамович, М.О. Абрагамович, С.А. Кристопчук

Вікові особливості параметрів метаболічного гомеостазута варіабельності серцевого ритму у хворих після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби

реферат ikona souboruстаття

О.С. Антонюк, О.І. Міміношвілі, К.В. Коцубанов

Невідкладна хірурґічна корекція нориць тонкої кишки

реферат ikona souboruстаття

Я.П. Фелештинський, В.Ф. Ватаманюк, С.А. Свиридовський

Оптимізація вибору методу алопластики при серединних післяопераційних грижах живота

реферат ikona souboruстаття

Р.С. Шевченко, С.І. Шевченко, О.С. Циганенко

Проґностична цінність стану метаболічних процесів та перекисного окислення ліпідів в орґанізмі хворих на гострий панкреатит

реферат ikona souboruстаття

Б.С. Запорожченко, В.І. Шишлов, Г.Ю. Коритна, Д.В. Паламарчук

Тактика лікування хворих із набряковою формою гострого панкреатиту

реферат ikona souboruстаття

Г.В. Буренко, М.М. Стець, І.М. Молнар, А.Я. Кобзар, А.О. Собко

ЕФЕРЕНТНА ТЕРАПІЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВАЖКОГО ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ

реферат ikona souboruстаття

С.М. Черенько, О.С. Ларін, Л.В. Щекатурова

Сучасні підходи до діаґностики, терапевтичного та хірурґічного лікування первинного гіперальдостеронізму

реферат ikona souboruстаття

І.Г. Савка

Дослідження клінічних випадків із переломами стегнової кістки та врахуванням судово-медичних аспектів

реферат ikona souboruстаття

Погляди, концепції та дискусії

О.О. Абрагамович, О.В. Бродик, В.В. Мазур

Професійна захворюваність на веґето-сенсорну поліневропатію рук працівників вугільних шахт у Львівській області (результати аналізу рівнів та структури за 2005-2009 роки)

реферат ikona souboruстаття

Л.В. Білик, О.Г. Тасоєв, О.П. Сорочан

Клінічно-епідеміолоґічна характеристика сифілісу у м. Вінниця

реферат ikona souboruстаття

В.Ю. Бодяка

Динаміка оптичних параметрів лазерної поляриметрії тканин людського орґанізму за гострої странгуляційної кишкової непрохідності

реферат ikona souboruстаття

Н.А. Хоп'як, С.Т. Омельчук, А.К. Маненко, С.І. Матисік, С.Т. Зуб, О.О. Тарасюк, У.Б. Лотоцька-Дудик, Н.О. Крупка, О.П. Касіян, М.І. Завада, М.О. Ковалів, Н.Р. Закаляк

Гіґієнічні критерії розробки технічного опису збирання, зберігання, обробки відпрацьованих олив із знешкодженням відходів та ґрунту земельної ділянки підприємства екосорбентом глауконітолітом

реферат ikona souboruстаття

О.В. Малоштан, Д.І. Скорий, В.Ф. Омельченко, Н.М. Неклюдова

Запально-репараційні процеси в печінці залежно від способу її резекції

реферат ikona souboruстаття

Огляди літератури

О.О. Абрагамович, М.О. Абрагамович

Гепаторенальний синдром: особливості патоґенезу, діаґностики, клінічного перебігу та лікування

реферат ikona souboruстаття

Клінічні спостереження

Р.Р. Волощук, З.А. Біда, О.Я. Ільчишин, Я.І. Діжак, І.І. Мигаль

Досвід моніторинґу внутрішньочерепного тиску при черепно-мозковій травмі: клінічний випадок

реферат ikona souboruстаття

А.Й. Наконечний, Р.З. Шеремета, Р.А. Наконечний, Т.П. Вівчарівський

Контактна цистолітотрипсія у дитини після хірурґічного лікування екстрофії сечового міхура

реферат ikona souboruстаття

Я.І. Ломей, І.І. Цюк, Ю.Я. Ломей

Розрив аорти в молодому віці

реферат ikona souboruстаття

30.3.2013 21:30:58 - оновлено 31.3.2013 14:27:57 | прочитано 1886x
 
load