131238
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2011-1


ikona souboruТитульна сторінка (с.1.)

ikona souboruРедакційна колеґія та Рада (с. 2)

ikona souboruДо відома наших авторів (с. 3-4)

ikona souboruЗміст (с. 5-6)

Ориґінальні праці

О.В. Сайко, С.М. Стаднік

Клінічна ефективність цитофлавіну у хворих з інфарктами мозку у вертебро-базилярному басейні

реферат  ikona souboruстаття

О.Р. Джура, Б.Д. Заграй, А.Б. Заграй

Оцінка результатів досліджень з визначення паратгормону  проведених упродовж 2005-2009 рр.

реферат  ikona souboruстаття

С.І. Шевченко, О.С. Циганенко, Р.С. Шевченко

Структурні зміни тиреоїдної тканини у хворих на вузловий зоб у поєднанні із автоімунним тиреоїдитом

реферат  ikona souboruстаття

В.Ф. Макєєв, Є.С. Лещук, С.Є. Лещук

Динаміка біохімічних властивостей слини і десквамації епітелію у ротовій порожнині пацієнтів у процесі користування повними знімними пластинковими протезами із акрилатів та протезами із еластичною підкладкою

реферат ikona souboru стаття

Є.Х. Заремба, З.О. Білоус

Показники фактору Віллєбранда у хворих на стабільну стенокардію із різною частотою серцевих скорочень

реферат  ikona souboruстаття

О.В. Беседін, О.М. Жемела, К.Ю. Ісаєва, О.С. Паєнок, І.М. Анісімова, Л.М. Ященко, Г.Б. Семенина, З.О. Гнатейко, М.В. Дорошенко, О.С. Рачкевич, Т.В. Фартушок

Особливості перебігу грипу у вагітних у період епідемії 2009 року на Львівщині

реферат  ikona souboruстаття

О.К. Влахов, М.В. Поправко

Ефективність пункційних біопсій під контролем ультразвукових методів візуалізації у діаґностиці вогнищевих утворень печінки

реферат  ikona souboruстаття

О.В. Костирной, Д.Є. Воронков, Н.Є. Каракурсаков

Роль Проґрамованої санації черевної порожнини у комплексному лікуванні загального перитоніту

реферат  ikona souboruстаття

П.Г. Кондратенко, М.В. Конькова, М.Л. Смирнов, О.М. Мельник

Застосування черезшкірних пункційних втручань під УЗ-контролем при обтураційній жовтяниці

реферат  ikona souboruстаття

П.Д. Фомін, С.Й. Запорожан, І.М. Дейкало, Ю.А. Малевич

Особливості лікувальної тактики хворих на виразкову ґастродуоденальну кровотечу у передшпитальному етапі

реферат  ikona souboruстаття

В.О Шапринський, О.О. Воровський

Причини евісцерації та евентрації у хворих похилого і старечого віку та методи їх хірурґічного лікування

реферат  ikona souboruстаття

Л.І. Василенко, Ф.І. Гюльмамедов, Ю.О. Шкіренко, Ю.В. Колесніков, С.О. Лещинський, Г.Є. Полунін, А.О. Христуленко, О.С. Морозов

Лікування анастомозиту в ранньому післяопераційному періоді

реферат ikona souboru стаття

М.П. Захараш, І.А. Лурін, О.Є. Юрків

Методи діаґностики маліґнізації аденоматозних поліпів прямої кишки

реферат  ikona souboruстаття

Т.І. Тамм, Б.М. Даценко, В.В. Сідак, О.Я. Бардюк, О.Б. Даценко

Удосконалення діагностики та хірургічного лікування складних форм гострого гнійного парапроктиту

реферат  ikona souboruстаття

Погляди, концепції та дискусії

О.О. Абрагамович, М.Л. Коцовська, М.О. Абрагамович, У.О. Абрагамович, С.А. Кристопчук

Сучасні погляди на діаґностичну цінність маркерів онколоґічного ураження орґанів травної системи

реферат  ikona souboruстаття

В.О. Куровська, І.Р. Тимофійчук

Оксид азоту та ферменти антиоксидантного захисту при ішемії головного мозку

реферат  ikona souboruстаття

Р.О. Піняжко, М.Р. Гжегоцький

Зміни окисного метаболізму за умов експериментального езофаґіту на тлі гіпотиреоїдного дисгомеостазу та корекції мелатоніном

реферат  ikona souboruстаття

О.О. Сизон, О.Ю. Туркевич

Стратеґія диференційної діаґностики артропатичного псоріазу

реферат  ikona souboruстаття

Огляди літератури

M.Ю. Телішевська

Ехокардіоґрафічна оцінка функції правого шлуночка у хворих після радикальної корекції тетради Фалло (огляд літератури та опис клінічного випадку)

реферат  ikona souboruстаття

У.Б. Лотоцька-Дудик, Н.О. Крупка

Нутриціолоґічна профілактика йодної недостатності

реферат  ikona souboruстаття

Є.Х. Заремба, В.М. Карпляк

Цитопротекторна терапія серцево-судинних захворювань

реферат  ikona souboruстаття

С.О. Зубченко

Тютюнокуріння: вплив на здоров'я молоді

реферат  ikona souboruстаття

Ювілей

О.Д. Луцик

ПРОФЕСОР ЯЩЕНКО АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА

реферат ikona souboru стаття

9.4.2013 18:56:43 - оновлено 31.1.2014 17:00:48 | прочитано 1934x
 
load