131238
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2011-4


Том XVII, № 4

2011 рік

Ориґінальні праці

С.М. Стаднік, В.В. Куценко - Структурні зміни речовини головного мозку у гострому періоді серцево-судинної патолоґії (с. 7-14)

реферат ikona souboruстаття

О.Я. Томашевська, Є.І. Дзісь - Вплив ожиріння на структуру й систолічну функцію лівого шлуночка залежно від статі (с. 15-18)

реферат ikona souboruстаття

Г.В. Макух, М.Я. Тиркус, Д.В. Заставна, Н.Л. Гулеюк, М.І. Мікула, Г.М. Безкоровайна, С.В. Гаврилишин, В.І. Черепанин, Д.З. Воробець, Н.В. Гельнер - Ґенетичні чинники чоловічого непліддя (с. 19-23)

реферат ikona souboruстаття

О.М. Сироїд - Хірурґічне лікування пацієнтів із гострим калькульозним холециститом та ендокринною патолоґією (с. 24-27)

реферат ikona souboruстаття

Г.М. Магльована - Застосування прокінетиків у лікуванні ґастроезофаґеальної рефлюксної хвороби серед студентів (с. 28-30)

реферат ikona souboruстаття

В.М. Косован - Вибір операційного доступу при проведенні  реконструкційно-відновних операцій після обструктивних резекційсигмоподібної кишки (с. 31-35)

реферат ikona souboruстаття

М.З. Тимків, О.П. Корнійчук, Ю.С. Лозинський, М.Б. Прокопович, А.Є. Закальський, Л.Ю. Лозинська - Фактор некрозу пухлин при хворобі крона та раку товстої кишки (с. 36-39)

реферат ikona souboruстаття

А.Я. Яцкевич, Н.О. Гнатейко, І.Я. Шелемех - Клінічно-рентґенолоґічна діаґностика больових проявів у передньому відділі стопи (с. 40-43)

реферат ikona souboruстаття

В.А. Магльований, Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів, С.Т. Зуб, О.Б. Кунинець, В.П. Хомишин, О.А. Дзівенко - Фізичне здоров'я студентів-першокурсників і його зв'язок із вмістом йоду та свинцю в орґанізмі (с. 44-47)

реферат ikona souboruстаття

О.М. Зінчук - Проґнозування проґредієнтного перебігу Лайм-бореліозу за оцінкою особливостей цитокінової реґуляції (с. 48-51)

реферат ikona souboruстаття

Погляди, концепції та дискусії

О.З. Гнатейко, Н.С. Косминіна, Н.С. Лук'яненко, М.В. Лучак, Н.І. Кіцера - Аналіз ефективності діаґностики та лікування дітей із природженими вадами розвитку шлунково-кишкового тракту у львівській області (с. 52-55)

реферат ikona souboruстаття

В.Ф. Макєєв, У.Д. Телішевська, Р.В. Кулінченко, О.Д. Телішевська - Критерії диференційної діаґностики скронево-нижньощелепних розладів, класифікація та загальні клінічні підходи у діаґностиці (с. 56-60)

реферат ikona souboruстаття

В.М. Зубачик, Л.Ю. Мінько, І.П. Патерега - Інтраопераційна ідентифікація та візуалізації прищитоподібних залоз під час трансплантації у щурів (с. 61-64)

реферат ikona souboruстаття

Ю.Л. Шальков, И.А. Акперов, Б.О. Косяков - Обґрунтування превентивної корекції метаболічної інтоксикації при перитоніті (с. 65-67)

реферат ikona souboruстаття

О.М. Зінчук, О.О. Зубач, Л.С. Гжегоцька, А.Т. Чикайло, В.І. Коломійцев, О.П. Фаюра - Фасціольоз людини: труднощі діаґностики та лікування (с. 68-71)

реферат ikona souboruстаття

Огляди літератури

Л.О. Абрагамович, М.Л. Коцовська, О.О. Абрагамович - Сучасні погляди на проблему розацеа: огляд літератури та опис клінічних випадків (с. 72-82)

реферат ikona souboruстаття

Б.А. Пластунов, М.І. Завада - Адаптація першокласників до навчання та закономірності її формування (с. 83-89)

реферат ikona souboruстаття

С.М. Чуклін, І.Ю. Бігальський, О.Б. Гранат - Шляхи пригнічення оксидаційного стресу при гострому панкреатиті (с. 90-96)

реферат ikona souboruстаття

Сторінки історії

І.М. Ковальська, Д.Є. Москвяк-Лесняк - Емпіричні погляди цілителів/лікарів на рак молочної залози у до науковий період розвитку медицини (с. 97-101)

реферат ikona souboruстаття

25.4.2013 21:30:18 - оновлено 25.4.2013 21:55:28 | прочитано 1561x
 
load