130909
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2013-2


Ориґінальні праці

А.М. Нетлюх ikona souboruДинаміки показників рівня аргініну при гемораґічному інсульті, зумовленому розривами артерійних аневризм судин головного мозку (с. 4-7)

Ю.М. Стернюк ikona souboruПорівняльний аналіз результатів застосування радикального хірурґічного лікування хворих на медулярний рак щитоподібної залози при виконанні першої та повторної операцій (с. 8-10)

Р.С. Івасівка ikona souboruПатоґенетичне обґрунтування застосування корвітину в комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит (с. 11-15)


Погляди, концепції та дискусії

Р.З. Огоновський ikona souboruАнтимікробна активність композиційної суміші похідних g-кротонолактону та zn-карнозину за умов in vitro та in vivo (с. 16-21)

О.І. Кутельмах ikona souboruЕкспериментальна оцінка токсичності нанорозмірної композиції "Метроксан" (с. 22-27)

Я.М. Ільницький, О.В. Гайдучок, Г.І. Ільницький ikona souboruМатематичний алґоритм верифікації туберкульозу залежно від ґенезу специфічного запалення (с. 28-33)

О.М. Гаврилюк ikona souboruПоширеність хронічного стеатогепатиту та вірусного гепатиту (за результатами аналізу автопсійного матеріалу) (с. 34-38)

А.С. Кузик  ikona souboruГеманґіоми у дітей: класифікація, клінічна картина, лікування (с. 39-44)


Огляди літератури

Ю.Я. Присташ, Т.Г. Фецич, В.Р. Савран, В.В. Савран  ikona souboruЕволюція поглядів на особливості і значення місцевих рецидивів раку молочної залози після мастектомії (с. 45-52)

Ю.Г. Орел ikona souboruСиндром екстравазальної компресії черевного стовбура: сучасні погляди на суперечливу патолоґію (с. 53-59)


Клінічні спостереження

В.П. Федоренко, Т.І. Кобза, О.І Мицик, Ю.С. Мота, А.Б. Шегинський ikona souboruНедоліки діаґностики захворювань гострого живота. Вузька спеціалізація чи панорамне мислення лікарів? Операції відчаю (с. 60-66)

Я.І. Ломей, Ю.Я. Ломей ikona souboruКоморбідність (поєднання патолоґічних станів) (с. 67-69)


Ювілей

ikona souboruПам'яті Оксани Євгенівни Борової (с. 70-71)

30.1.2014 10:33:26 - оновлено 31.1.2014 22:37:58 | прочитано 2116x
 
load