131238
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2013-4


ОРИҐІНАЛЬНІ ПРАЦІ

Р.В. Кухленко ikona souboruПорівняльна характеристика клітинної ланки імунітету в пацієнтів у ранньому відновному періоді ішемічного інсульту із депресійними розладами та без них (с. 5-7)

В.I. Ковалишин, О.Д. Луцик, Ю.Г. Кияк, О.Ю. Барнетт, Х.І. Козак, Г.Ю. Кияк, С.В. Федевич ikona souboruГістохімічна діаґностика гібернації і некрозу кардіоміоцитів при ішемічній хворобі серця (с. 8-11)

Є.Х. Заремба, Л.О. Кобак ikona souboruПоказники ліпідного спектру крові у хворих з хронічною ревматичною хворобою серця в поєднанні з ішемічною хворобою серця (с. 12-15)

О.Є. Склярова ikona souboruПроґностичне значення рівня простагландину е2 у сироватці крові хворих із пептичною виразкою(с. 16-19)

Н.М. Громнацька ikona souboruРоль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у формуванні метаболічного синдрому у дітей (с. 20-27)

Ю.М. Панчишин, О.Й. Комариця, З.О. Гук-Лешневська, М.П. Ільчук ikona souboruЧастота ожиріння у пацієнтів із хворобами травного тракту (с. 28-31)

А.Є. Крижанівська ikona souboruБезпосередні результати комбінованого лікування хворих на рак шийки матки ІІB стадії (с. 32-37)

Н.Ю. Резніченко ikona souboruОсобливості зміни показників функціонування симпато-адреналової та ваго-інсулярної систем у чоловіків різного віку (с. 38-43)


ПОГЛЯДИ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ДИСКУСІЇ

О.Ю. Родич ikona souboruПроґнозування показників народження немовлят із малою масою тіла у областях західного реґіону (с. 44-50)

О.В. Вельчинська ikona souboruНові похідні 5-нітроурацилу як потенційні лікарські засоби у фармакотерапії гліобластоми (с. 51-55)

Р.І. Білобривка ikona souboruСвідомість між життям та смертю. Феноменолоґічний та гносеолоґічний аспект (с. 56-61)


ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

В.П. Пішак, М.І. Кривчанська, О.І. Захарчук, О.В. Пішак, О.О. Громик ikona souboruПротисудомні ефекти мелатоніну. Хроноперіодична залежність (с. 62-66)

К.В. Баранніков, Я.Б. Швидкий, І.М. Тумак, Н.О. Лукавецький ikona souboruПоліпи шлунка: сучасна класифікація, ендоскопічна діаґностика, вибір тактики (с. 67-75)

О.О. Абрагамович, М.О. Абрагамович, Р.О. Яковлєва, В.В. Чемес, Л.В. Циганик ikona souboruОстеопороз, поєднаний із атеросклерозом, у хворих на цироз печінки: клінічно-патоґенетичні особливості, принципи діаґностики та лікування (огляд сучасної літератури та опис клінічного випадку) (с. 76-85)


КЛІНІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Я.Є. Бойко ikona souboruКріопірин-асоційовані синдроми: представлення клінічних випадків (с. 86-93)

ikona souboru


ЮВІЛЕЇ

ikona souboruІз нагоди 80-річя від дня народження професора Бориса Тарасовича Білинського (с. 94-95)

В.С. Гриновець, А.В. Магльований, Р.З. Огоновський, О.В. Лукавецький  ikona souboruДо 100-річчя першого декана стоматолоґічного факультету - професора Олександра Васильовича Коваля (с. 96-99)


1.2.2014 18:28:13 - оновлено 1.2.2014 18:49:11 | прочитано 2546x
 
load