131238
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2010-4


ОРИҐІНАЛЬНІ ПРАЦІ

О.Р. Брилинський, В.І. Вовк, М.П. Павловський ikona souboruКлінічний діаґноз "одновузловий зоб": характеристика методів диференційної діаґностики, хірурґічного лікування та можливих помилок у діаґностично-лікувальному процесі (с. 7-19)

О.Г. Котенко, М.Я. Калита, І.В. Гомоляко, О.В. Гриненко, О.О. Попов, О.О. Коршак, А.В. Гусев, Д.О. Федоров, І.Й. Петрище, М.С. Григорян, А.А. Мініч ikona souboruТактика хірурґічного лікування гепатоцелюлярної карциноми з пухлинним тромбозом воротної вени (с. 20-27)

В.І. Русин, О.О. Болдіжар, К.Є. Румянцев, І.Б. Кравчук, І.І. Кополовець ikona souboruЕндоскопічне лікування синдрому Мелорі-Вейса при портальній гіпертензії на тлі цирозу печінки (с. 28-31)

В.І. Русин, Є.С. Сірчак, Х.В. Футько ikona souboruВплив b-блокаторів на гемодинамічні показники у хворих на цироз печінки з портальною гіпертензією та гепаторенальним синдромом ІІ типу(с. 32-35)

М.П. Павловський, Т.І. Шахова, В.І. Коломійцев, Ф.П. Інденко, М.П. Стрийків ikona souboruЯтроґенні пошкодження позапечінкових жовчних проток при конвенційній та лапароскопічній холецистектомії, їх хірурґічна корекція та попередження (с. 36-40)

М.П. Павловський, Т.І. Шахова, В.І. Коломійцев, Я.Р. Дутка ikona souboruДіаґностика та хірурґічне лікування хворих із рубцевими стриктурами позапечінкових жовчних проток (с. 41-44)

О.С. Никоненко, С.М. Завгородній, Є.І. Гайдаржі, М.Г. Головко, В.А. Грушка, А.В. Клименко, Д.А. Децик, І.В. Русанов ikona souboruВибір методу деваскуляризації жовчного міхура в профілактиці пошкоджень позапечінкових жовчних проток при лапароскопічній холецистектомії (с. 45-49)

Т.І. Тамм, Б.М. Даценко, К.О. Крамаренко, О.Я. Бардюк, О.П. Захарчук, В.В. Непомнящий, І.М. Мамонтов, Абуд Хамам ikona souboru15-річний досвід ретроґрадних ендоскопічних втручань на жовчних шляхах (с. 50-53)

І.М. Шевчук, М.Г. Шевчук, С.А. Кримець ikona souboruХірурґічне лікування хворих з ускладненими формами хронічного панкреатиту (с. 54-57)

В.М. Копчак, І.В. Хомяк, К.В. Копчак, В.В. Ханенко, М.В. Тульський ikona souboruДиференційоване етапне хірурґічне лікування гострого некротичного панкреатиту (с. 58-63)

Б.С. Запорожченко, В.І. Шишлов, О.Б.Зубков, І.Є. Бородаєв, В.М. Качанов Пikona souboruанкреатодуоденальна резекція у лікуванні раку головки підшлункової залози та періампулярної ділянки (с. 64-66)

Т.А. Кадощук, О.Є. Каніковський, В.В. Петрушенко, І.В. Павлик, С.С. Стукан ikona souboruВибір способу хірурґічного лікування при кістах підшлункової залози (с. 67-71)

Я.Г. Колкін, В.В. Хацко, О.М. Дудін, С.О. Шаталов, К.І. Павлов, Н.К. Базіян ikona souboruМалоінвазійне лікування псевдокіст підшлункової залози (с. 72-74)

В.Г. Ярешко, Ю.О. Міхеєв, І.В. Криворучко, С.Г.Живиця ikona souboruДіаґностика та лікування псевдокіст підшлункової залози, ускладнених механічною жовтяницею (с. 75-77)

С.О. Гешелін, М.А. Каштальян, М.В. Міщенко, В.Ю. Шаповалов, В.В. Павлишин ikona souboruЕволюція тактики хірурґічного лікування гострого апендициту, гострого холециститу і травм живота (с. 78-80)

М.П. Павловський, Н.І. Бойко, Я.І. Гавриш, В.Г. Жемела, Ю.П. Довгань ikona souboruДіаґностика та сучасні хірурґічні, зокрема малоінвазійні, методи лікування хворих на пухлини надниркових залоз (с. 81-85)

С.М. Черенько, О.С. Ларін, Л.В. Щекатурова ikona souboruСучасні підходи до діаґностики, терапевтичного та хірурґічного лікування первинного гіперальдостеронізму (с. 86-90)

М.Д. Кучер, М.І. Криворук ikona souboruЛапароскопічна проктоколектомія у лікуванні 41 хворого на неспецифічний виразковий коліт та родинний аденоматозний поліпоз товстої кишки (с. 91-94)

М.Ю. Ничитайло, П.В. Огородник, А.Г. Дейниченко ikona souboruЕндоскопічна папілектомія (с. 95-98)

І.А. Лурін, С.В. Трач ikona souboruВикористання ультразвукового скальпеля для малотравматичного хірурґічного лікування хворих на хронічну анальну тріщину (с. 99-103)


ПОГЛЯДИ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ДИСКУСІЇ

В.В. Хом'як, М.П. Павловський, Н.І. Бойко, Ю.П. Довгань, Я.І. Гавриш, Р.В. Кеміньikona souboruСиндроми множинної ендокринної неоплазії (с. 104-107)

І.М. Павловський ikona souboruПісляопераційний рецидивний зоб: шляхи попередження і лікування (с. 108-111)

В.О. Шідловський, М.П. Дивак, О.В. Шідловський, О.Л. Козак, Я.Р. Розновський ikona souboruСпосіб ідентифікації гортанних нервів при операціях на щитоподібній і прищитоподібних залозах (с. 112-114)

О.І. Дронов, Є.А. Крючина, Р.Д. Добуш, А.І. Горлач ikona souboruКласифікація, діаґностика та лікування постпанкреаторезекційного синдрому (с. 115-120)

О.В. Костирной ikona souboruЕтапи змін лікувальної проґрами гострого панкреатиту (с. 121-124)

А.І. Годлевський, С.І. Саволюк ikona souboruОсобливості тактики хірурґічного лікування, проґнозування та комплексна проґрама профілактики післяопераційних ускладнень у хворих з ускладненими формами непухлинної обтураційної жовтяниці (с. 125-128)

О.В. Бондаренко, П.Ф. Гюльмамедов ikona souboruОбґрунтування хірурґічних доступів при герніоалопластиці післяопераційних вентральних гриж з позицій варіантних особливостей васкуляризації передньобічної черевної стінки (с. 129-131)

Ф.І. Гюльмамедов, В.А. Гюльмамедов, Г.Є. Полунін ikona souboruВибір методу операційного лікування гемороїдальної хвороби (с. 132-134)


ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

Н.І. Бойко, Ю.І. Шаваров, О.Р. Дуда, Р.В. Кемінь, А.П. Ревура, Ю.П. Довгань, І.Ф. Залеський ikona souboruАпудоми: медулярний рак щитоподібної залози - клініка, діаґностика, лікування (с. 135-138)


ЮВІЛЕЙ

Б.С. Зіменковський, А.В. Магльований, О.В. Лукавецький, В.С. Гриновець ikona souboruПавловський Михайло Петрович - видатний український хірурґ, науковець, ректор, громадський діяч (до 80-річного ювілею академіка АМН України) (с. 139-141)

26.4.2016 15:21:33 | прочитано 1961x
 
load