130913
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2016-3


Том XXII, 2016 р. № 3

ikona souboru1 c. Титульна сторінка
ikona souboru2 с. Редакційна колеґія
ikona souboru3 с.Зміст
ОРИҐІНАЛЬНІ ПРАЦІ
ikona souboru4-8 с. О.Я. Кобилецький. Кислі та лужні дезоксирибонуклеази та рибонуклеази у пацієнтів із важкою черепно-мозковою травмою різних груп наслідків лікування в динаміці перебігу лікування.
ikona souboru9-12 с. М.Р. Лозинська, О.В. Лукавецький, Л.Ю. Лозинська, Н.Р. Калинович. Обтяженість на рак щитоподібної залози пробандів та їх родичів Із новоутвореннями кишечника і хворобою Крона. 
ikona souboru13-17 с. В.Ф. Макєєв, А.-С.А. Крупник. Особливості динаміки формування зубних рядів у дітей і підлітків та можливості дентальної імплантації. 
ikona souboru18-24 с. С.О. Сулим. Особливості порушень функціонального стану нирок у жінок із гіпертонічною хворобою залежно від наявної супровідної залізодефіцитної анемії, її важкості й тривалості. 
ikona souboru25-31 с. О.Ю. Філіппова. Загальна характеристика активованих рецепторів на лімфоцитах залежно від маси тіла у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з ожирінням та патолоґією біліарного тракту. 
ikona souboru32-37 с.  Ю.Ю. Олійник. Наслідки комбінованих субтотальних дистальних резекцій, виконаних з приводу місцево-поширеного раку шлунка. 
ikona souboru38-44 с. О.В. Гузій, О.П. Романчук. Соматичне здоров'я спортсменів при тренуванні витривалості. 
ikona souboru45-49 с. О.В. Загородній, Ю.С. Мота, В.П. Федоренко. Бальна оцінка ступеню тяжкості стану хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальними ураженнями стопи, при реваскуляризації ніг за модифікованою системою APACHE II. 
ПОГЛЯДИ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ДИСКУСІЇ
ikona souboru50-54 с. І.Р. Трутяк, І.М. Гайда, Г.А. Прохоренко, В.І. Медзин, Р.І. Трутяк. Характеристика ускладнень сучасної бойової хірурґічної травми. 
ikona souboru55-60 с. В.С. Комар, О.В. Любінець. Структурно-процесний підхід у створенні моделі покращення якості та ефективності системи відновного лікування хворих з патолоґією шкіри та підшкірної клітковини на реґіональному рівні. 
ikona souboru61-65 с. О.Є. Січкоріз. Оцінка якості орґанізації навчального процесу на базах стажування під час проходження заочного циклу інтернатури. 
ikona souboru66-72 с.С.В. Різничок, О.Є. Басалкевич. Статистичний аналіз академічної успішності з медичної інформатики студентів медичного факультету львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
ikona souboru73-78 с. В.П. Іванов, Т.Д. Данілевич, О.В. Ковальчук. Роль галектину-3 у розвитку і підтриманні фібриляції передсердь. 
ikona souboru79-87 с. Ю.С. Мота, В.П.Федоренко. Діаґностика і лікування гострого апендициту у вагітних.
ikona souboru88-93 с. До відома наших авторів.  
11.7.2017 18:10:21 - оновлено 11.7.2017 18:16:44 | прочитано 353x
 
load