130913
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2016-4


Том XXII, 2016 р. № 4

ikona souboru1 с. Титульна сторінка
ikona souboru2 с. Редакційна колеґія
ikona souboru3 с. Зміст 
ОРИҐІНАЛЬНІ ПРАЦІ
ikona souboru4-12 с. В.О. Тихолаз. Структурна орґанізація та морфометричні параметри нижнього оливного комплексу в пренатальному періоді онтоґенезу людини
ikona souboru13-18 с. В.П. Іванов, О.В. Щербак, В.Ю. Масловський, В.П. Щербак. Зв'язок різних клінічно-інструментальних показників з характером ураження коронарного русла у хворих з не Q-інфарктом міокарда
ikona souboru19-26 с. В.П. Іванов, Т.М. Кострубська, О.В. Ковальчук. Клінічна ефективність лосартану і раміприлу у чоловіків із гіпертонічною хворобою залежно від віку, рівня урікемії й варіанту артерійної гіпертензії
ikona souboru27-31 с. У.А. Фесенко, К.М. Лобойко. Результати інтраґастральної рН-метрії при різних варіантах профілактики стресових виразок у коматозних пацієнтів
ikona souboru32-37 с. В.В. Рудень, О.Р. Ковальська, Н.Ф. Тімченко. Про шкідливі для здоров'я поведінкові детермінанти, як елементи здорового способу життя, у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда
ikona souboru38-43 с. С.В.Федевич, Т.Г. Гутор. Аналіз показників захворюваності на рак нирки у Львівській області та Україні
ikona souboru44-51 с. П.В. Огородник, В.І. Коломійцев, А.Г. Дейниченко, Б.Ф. Ліщук. Ендоскопічні транспапілярні втручання: аналіз інтраопераційних і ранніх ускладнень та результатів віддалених спостережень
ПОГЛЯДИ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ДИСКУСІЇ
ikona souboru52-57 с. О.Є. Січкоріз. Оптимізація надання освітніх послуг на післядипломному етапі навчання
ikona souboru58-61 с. І.Я. Сенюта. Нормативні алґоритми контролю якості медичної допомоги
ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
ikona souboru62-68 с. С.Ю. Карп. Оро- та фарингостома. Актуальні питання відновної хірурґії ділянки голови та шиї
КЛІНІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ikona souboru69-73 с. I.I. Кобза,Т.І. Кобза, Я.М. Зборівський, Ю.С. Мота, В.П. Федоренко, І.Я. Шикула. Два випадки діаґностики і лікування фібромускулярної мальформації селезінкової артерії у вагітних
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
ikona souboru74-80 с. О.П. Корнійчук, В.В. Данилейченко, О.О. Немченко. Основні етапи становлення та розвитку кафедри мікробіолоґії (до 80-річчя заснування)
ikona souboru81-86 с. До відома наших авторів
11.7.2017 18:27:21 - оновлено 5.9.2017 15:05:07 | прочитано 215x
 
load