Контакти

Адреса для листування:

Редакція журналу "Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia".

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,

вул. Пекарська 69, м. Львів

79010

Адреса редакції:

79014, м. Львів, вул. Мечнікова, 10, каб. №7.

Технічний редактор - Ткачук Ольга Зіновіївна

Тел. (032) 275-49-36.

e-mail: aml.lnmu@gmail.com