Рекомендаційні засади

1. Редакція приймає праці українською та англійською мовами.

2. Кожну працю рецензують два незалежні рецензенти.

3. Редакційна колегія рекомендує працю до друку після отримання позитивних рецензій.

4. Якщо рецензенти зробили зауваження, автор отримує працю для авторської правки.

5. Автори праць письмово засвідчують, що подана до редакції праця не надіслана в інший журнал і раніше не була опублікована.

6. Опублікована стаття стає власністю Видавця, тобто Львівського національного університету імені Данила Галицького.