Рецензування


Статті  рецензуються двома незалежними рецензентами. Редакційна колеґія рекомендує статтю до опублікування після отримання позитивних відгуків рецензентів. Якщо виникають у рецензентів зауваження до статті  автори вносять виправлення  та повертають у триденний термін статтю до редакції.