Повідомлення про конфлікт інтересів


Усі автори повинні представити редакції та читачам інформацію про конфлікт інтересів, який може мати безпосереднє відношення до статті. Це відноситься до відносин дослідника (авторів) з фармацевтичними компаніями, виробниками біомедичних пристроїв, іншими організаціями, чиї продукти,  послуги, фінансова підтримка можуть бути пов'язані з предметом статті або які спонсорували проведені дослідження.

Мета політики не полягає в обмеженнях публікацій статей авторів з потенційним конфліктом інтересів. Повідомлення про конфлікт інтересів призначено лише для того щоб відобразити будь-який потенційний конфлікт інтересів та довести його до відома читачів

Назва статті__________________________________________________________

____________________________________________________________________

Автори______________________________________________________________

Я, перший автор статті, підтверджую, що немає ніякого фактичного або потенційного конфлікту інтересів стосовно цієї статті.

Перший автор___________________ підпис___________дата

або:

Я, перший автор статті, підтверджую що існує конфлікт інтересів  (описати фінансовий інтерес / або співпрацю з однією чи кількома організаціями, які могли б бути сприйняті як конфлікт інтересів у контексті предмета цієї статті) Прошу представити деталі конфлікту інтересів нижче:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перший автор___________________ підпис___________дата

Повідомлення про конфлікт