Том 23, 2017, №4
Дутка Р. Я., Чмир Н. В. Диференційно-діаґностичні особливості метаболічного синдрому з ожирінням при наявності та відсутності хронічної ішемічної хвороби серця з врахуванням статі


Чернюк С. В., Кириченко Р. М. Вивчення динамічних змін варіабельності ритму серця у хворих з міокардитом