ISSN 2415-3303 (Online)                                        ISSN 1029-4244 (Print)
Реєстраційне свідоцтво журналу: серія КВ № 15067-3639ПР від 15.04.2009 р.
Часопис внесено до Переліку наукових фахових видань України згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014,  № 793, Додаток 8.
Періодичність - 4 рази на рік.

archiv ua    Том XXIII, 2017 р.  № 3

[ОРИҐІНАЛЬНІ ПРАЦІ] {ORIGINAL RESEARCH}
[ПОГЛЯДИ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ДИСКУСІЇ] {REVIEWS, COMMENTARY AND ANALYSIS}
[ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ] {LITERATURE REVIEWS}